Covid-19

Vi følger myndighedernes anvisninger for at skabe en tryg biografoplevelse

 

Opd. efter nye retningslinjer fra myndighederne pr. 7. september 2020:
Gentofte Kommune er omfattet af forsamlingsforbuddet, der nu lyder på maks. 50 personer.
Ifølge de nye restriktioner og anbefalinger er biografen stadig godkendt til 94 personer i vores foyer og op til 260 personer i salen. Det skyldes, at vi indgår i det, der kaldes partnersektorskaber, hvorfor man altså godt må være flere end de ellers tilladte 50 personer. 

Vi passer fortsat på alle vores gæster – og vi har jo set, at I lige såvel passer godt på hinanden.

Vi har opsat håndsprit, ændret på flowet i vores foyer, lavet afskærmninger og indført ekstra rengøring af kontaktpunkter. Når vi lægger program, tager vi ekstra hensyn, således at vores gæster i højere grad fordeles ud på forskellige tidspunkter.

– Vores billetsystem skaber automatisk plads mellem de billetter du køber, og de andre biografgæsters købte billetter. Det betyder at grupper vil kunne sidde samlet, med afstand til andre gæster.

– Sædekapaciteten i salene er begrænset og følger de gældende vejledninger fra myndighederne. 

– Hertil har vi Danmarks bedst benplads, så der er god afstand mellem rækkerne. 

– Alle gæster bedes benytte spritstanderen ved indgangen, inden I går ind i foyeren.

– Vi opfordrer jer til at bruge betalingskort hvis i skal handle i vores kiosk.

– Og så beder vi jer bruge biografsalens udgang når filmen er slut, så vi bedre kan styre flowet af gæster hos os i vores foyer.